SIKO Gegenaktionen München

2011 NATO GÜVENLİK KONFERANSI’NA KARŞI EYLEM BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Unterstützung per E-Mail gegen@sicherheitskonferenz.de oder per Webformular
Download: Çağrı metni - PDF (104k) - zur Unterstützerinnen-Liste

Kahrolsun NATO’nun Savaş Politikaları!
Yaşasın Barış ve Silahsızlanma!
Alman Ordusu Afganistan’dan Defol!

Münih’te 4–5 Şubat 2011 Tarihinde yapılacak olan Güvenlik Konferansı’na karşı yapılacak olan eyleme çağrı


Şubat’ın ilk haftası NATO ve AB üye ülkelerinden hükümet temsilcileri, askeri ve savaş strateji uzmanları, ve silahlanma lobi üyeleri Bayerischer Hof otelinde toplanıyorlar.Ama biz kendi güvenliğimizi politikacılara ve askeri strateji uzmanlarının Afganistan’da, Irak’ta ve Yugoslavya’da savaş kurbanı olanların kanlarıyla kirlenmiş olan ellerine teslim etmek istemiyoruz. Onlar için mesele ABD ve AB devletlerinin ekonomik egemenlik çıkarlarını güvence altına almaktan ibaret. Yaptıkları silah ihracatıyla bu devletler yaşanan uluslararası katliamı feci şekilde arttırmaktadır.

Onlar kendi tasarladıkları dünya düzeninin oyun kuralları hakkında fikir danışırken bizler sokağa çıkacak ve bu gelişmeleri protesto edeceğiz.

Savaşlar bombalar düştüğü zaman başlamaz


Bugün dünyada bir milyar insan açlıkla boğuşmaktadır. “Her 5 saniyede bir çocuk yetersiz beslenmeden veya hafif bir hastalıktan dolayı ölmektedir. Bu çocuklar ölmemekte, öldürülmektedirler.“ (Jean Ziegler). Onları öldüren ise cesetler üzerinden kâr elde eden bir dünya düzenidir; bu gezegenin doğal yaşam kaynaklarını sistematik bir şekilde talan eden ekonomik düzendir; yağmuru içinde taşıyan bulutlar gibi savaşı içinde taşıyan kapitalist sistemdir.

Tıpkı işkence, adam kaçırma, sivillerin kitleler halinde imhası gibi, yoksulluk ve kötü iklim koşullarından dolayı mülteci olmuş insanlara karşı örülen duvarlar, ya da Alman silah ithalatının kurbanları da savaşın doğal sonuçlarındandır.

Bu savaşların kurbanları her zaman için insanlardır, doğadır ve bu dünya üzerinde birlikte yaşama kültürüdür.

Elde edilen kârların, katliam ve savaşların tetikleyicisi SiKo’dur


Bunun için de askeri strateji uzmanları „Güvenlik“ Konferansı’nda yer almaktadır. Kendi siyasetlerini insanların korkuları sonucu sessiz kalmaları üzerine kurmaktadır. Bu korku işsizlik korkusu, çocuklarının geleceği korkusu ya da terör korkusudur.

Cani savaşların, uluslararası çaptaki açlık sorununun ve ekolojik erozyonun sorumluları insanları mevcut dünya düzeninin başka bir alternatifi olamayacağına inandırmak istiyorlar.

Keza birçokları bu düzene karşı durmaktadır. Karşılaştıkları direnç karşısında egemenler bir tür terör histerisi yaratarak kendilerini korumaktadırlar. Onlar devleti bir egemenlik mekanizmasına çevirmekte, polisi bir iktidar odağı haline getirmekte ve ordunun toplumu içerden kuşatmasını arzulamaktadırlar

Nitekim alternatif her zaman için vardır. Bu alternatif, dayanısmacı eylemle, gösterilerle ve direnişle başlamaktadır. Kendilerini dünya egemeni ve savaş stratejisti ilan edenlere gösterelim:

Sizin neoliberalizm, savaş ve silahlanma politikanıza karşı biz eylemimizi ve şiddet karşıtı direnişimizi ortaya koyuyoruz


Bizler protesto ediyoruz:

  • Yürütülen tüm savaşlara ve askeri iktidar politikasına karşı
  • Ulusalcılık ve ırkçılığa karşı
  • Alman Ordusu’nun Afganistan’dan çekilmesi ve tüm askeri müdahalelerin sonlandırılması için
  • Alman Ordusu’nun dünya çapında askeri bir işgal birimi haline getirilmesi yerine tamamiyle ortadan kaldırılması için – Alman Ordusu ortadan kaldırılmalıdır!
  • Almanya’nın NATO’dan çıkması ve AB’nin herhangi bir askeri yapısına dahil olmaması için.


Dünyanın NATO’ya veya başka bir takım askeri ittifaklara ihtiyacı yoktur. Bizim ihtiyacımız olan, barış, silahsızlanma, gelişme ve sosyal adalettir.

Herkesi büyük mitinge çoşkuyla katılmaya çağırıyoruz!


Polisin baskılarına yataklık eden hiçbir türlü çirkin saldırı ve iftira bizleri korkutamaz ve bize geri adım attıramaz – Bu tip hadiseler eylem hakkımızı elimizden alamaz.

Bu kirli hesaplara ne Stuttgart’ta ne de Wendland’da geçit verilmiştir. Onlara Münih’te de geçit verilmeyecektir.

Herkes Münih’teki Savaş Konferansı’na karşı mitinge:
5. Şubat 2011, Cumartesi. Başlangıç Saat 13.00, Marienplatz


NATO Güvenlik Konferansı’na Karşı Eylem Birliği